Methodes en technieken.

Bij de coachingssessies kan ik gebruik maken van onder andere de volgende methodes en technieken:

Matrixcoaching

De Matrixmethode kan worden ingezet bij kinderen met dyslexie en bij het verbeteren van leerstrategieën. Deze methode is zeer geschikt voor beelddenkers. Maar ook sociale of emotionele problemen kunnen goed met deze methode worden aangepakt. Het kind schept orde in zijn denken. Het hoofd wordt “opgeruimd”.

ga naar het begin van de pagina

De reis naar binnen

De Reis naar Binnen deze methode is een hele fijne, eenvoudige en effectieve manier om emotionele blokkades op te ruimen en weer meer ruimte te geven aan positieve eigenschappen. Er wordt letterlijk een reis naar binnen gemaakt, waarbij de innerlijke wijsheid van het lichaam centraal staat. Heeft uw kind problemen op welk gebied dan ook, dan kan een reis naar binnen een oplossing zijn. Tijdens een sessie ontdekt uw kind de mogelijkheden die het in zichzelf heeft en leert deze mogelijkheden in te zetten daar waar nodig. Soms zijn er meerdere sessies nodig, maar vaak is één reis al voldoende om inzicht in deze mogelijkheden te krijgen.


Na de sessie worden de belevenissen punt voor punt opgeschreven en eventueel nog in een tekening uitgewerkt.

ga naar het begin van de pagina

Body Mind Spirit model

De zon- en wolkmethode. Wie ben ik en wat kan ik eigenlijk? Hoe komt het dat ik mijn kwaliteiten niet altijd inzet? Het kind krijgt zicht op eigen kwaliteiten en mogelijkheden en leert deze in te zetten in het dagelijks leven. Door het inzicht dat ze verkrijgen begrijpen ze zichzelf en de ander veel beter. De omgang met zichzelf en de ander zal steeds beter gaan.

ga naar het begin van de pagina

The work van Byron Katie/ De 5 G’s

The Work is een proces dat het denken verheldert. De meest eenvoudige definitie van The Work is: vier vragen en een omkering. Het ene kind ervaart dezelfde gebeurtenis als positief, de ander weet niet hoe er mee om te gaan. Dat is afhankelijk van de ervaringen die ieder kind opdoet in het leven. Over deze gebeurtenis heb je gedachten en die gedachten beïnvloeden je beleving. Negatief denken over jezelf kan van invloed zijn op je (school) prestaties en je welbevinden. Door goed naar je gedachten te kijken en deze te onderzoeken, kun je deze omzetten naar positieve gedachten. Je gedachten kun je veranderen, de feiten niet! En dan wordt het vaak een stuk makkelijker!

ga naar het begin van de pagina

Kwaliteitenspel

Een spel voor kinderen om te ontdekken welke kwaliteiten ze bezitten. Wat kan ik eigenlijk al veel! Wat heb ik veel talenten! Wat ben ik veel waard!

ga naar het begin van de pagina

Faalangstreductie training

Faalangst is een normaal menselijk gevoel dat iedereen wel kent. Het ervaren van dat gevoel is op zich geen probleem. Het kan zelfs helpen om goed te presteren, want je wordt alert en je zet jezelf op scherp. Zodra je daar geen controle meer over hebt en de faalangst jou de baas is, wordt het een probleem. Je kwaliteiten en talenten komen niet goed of onvoldoende tot bloei. Faalangst is te bekijken als een conflict tussen denken, voelen en doen. Een faalangstig  kind kan blokkeren en verliest flexibiliteit in het denken en handelen. Vaak ook naast andere problemen. D.m.v. oefeningen leert het kind inzicht te krijgen in angst en faalangst.

ga naar het begin van de pagina

Over de brug voor brugklassers

Deze training is bedoeld voor (bijna) brugklassers. De overgang van groep 8 naar de middelbare school is best groot. Een nieuwe school, elk uur een andere docent, nieuwe kinderen, zware tas, verder fietsen, enz. Allemaal dingen waarvan je misschien denkt, dat is toch geen probleem? Toch weet ik uit ervaring dat brugklassers niet alleen een zware tas hebben maar het brugklasser- zijn ook als zwaar kunnen ervaren. Ik help hen een weg te vinden om gemakkelijker over de brug te komen. Leren plannen, omgaan met nieuwe mensen en een nieuwe omgeving, hoe ga ik om met zenuwen, hoe maak ik nieuwe vrienden,….Dit traject kan in een groepje (max. 4 kinderen) of individueel gevolgd worden.  D.m.v. een spel, gesprekken en oefeningen leer jezelf een stevige brug bouwen om je staande te houden in de brugklas!

ga naar het begin van de pagina

Leren leren

Hoog- of meerbegaafde kinderen hebben op de basisschool over het algemeen niet echt hoeven leren. Het lukte “gewoon”. Als deze kinderen naar de Middelbare school gaan, moeten ze ineens gaan leren. Hoe doe je dat? En wat als het nu eens niet “gewoon” lukt? Met “Leren leren” ontdekken kinderen dat ze moeite moeten doen, motivatie en doorzetten van belang zijn en leren ze dat fouten maken niet erg is. Dit traject kan individueel of in een klein groepje (max. 4 kinderen) gevolgd worden.

ga naar het begin van de pagina

Bijles taal en/of rekenen

Soms is het handig dat niet alleen de juf/meester maar ook iemand anders je helpt met rekenen en/of taal. Ik kijk samen met het kind hoe hij handig kan gaan rekenen. Hoe doe je dat en waar heb je extra hulp nodig? Wat wil je leren? Ook bij taal kijken we samen naar wat je nog moeilijk vindt en hoe je je dat eigen kan maken. Mijn stelling is: als een kind zelf kan uitleggen hoe het zit, wordt de stof beheerst!

ga naar het begin van de pagina

Dyslexiebegeleiding d.m.v. Sleeplezen®

Sleeplezen® is in de eerste plaats een leesstrategie. Het is een aanpak die je gebruikt als het lezen niet op niveau komt. Sleeplezen® doet het anders dan gebruikelijk en volgt een andere route. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid. Daarop is maar één antwoord: een altijd positieve benadering. Lezen wordt weer leuk met sleeplezen! (zie ook www.sleeplezen.nl)

ga naar het begin van de pagina

Dyslexiebegeleiding d.m.v. “taal in blokjes”

Taal in Blokjes (of de F&L methode schoolversie) is ontwikkeld vanuit de praktijk. De methode is zeer geschikt voor dyslectische kinderen met of zonder diagnose.

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Ook volwassenen met lees- en/of spellingsproblemen kunnen met deze methode geholpen worden.

Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. Er wordt gebruik gemaakt van blokjes in verschillende kleuren die gekoppeld zijn aan klankgroepen.

Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en ´klankblokken´ in verschillende kleuren. Zo worden de sterke kanten, de visueel-ruimtelijke vaardigheden, van de dyslect ingezet. Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.

ga naar het begin van de pagina

 

boos kind